Xi Xing Ji: Zaijian Wukong

Related episode

Xi Xing Ji: Zaijian Wukong

Category: Adventure , Fantasy , Martial Arts , Action , Historical
Anime info:
Prequel to the Xixing Ji series.